آمپولهاآمپول ها

نام ژنريك

گروه دارويي

نام اختصاصي

بتامتازون  4 میلیگرم -1میلی لیتر

ضد التهاب استروئیدی

بتازونیت

بتامتازون ال آ 3 ميلي گرمي- 1 ميلي ليتري

ضد التهاب استروئیدی طولانی اثر

بتازونیت ال آ

آمينوفيلين 250 ميلي گرمي - 10ميلي ليتري

برونكوديلاتور

تئولين

تریامسینولون 40 میلی گرم/میلی لیتر

ضد التهاب استروئیدی

تریلون

جنتامایسین 80 میلی گرمی، 2 میلی لیتری

آنتی بیوتیک

جنتکس 80

هپارین  5000 واحد در یک میلی لیتر

ضد انعقاد

جکتوپارین

دگزامتازون  8 ميلي گرمي ، 2 ميلي ليتري

ضد التهاب استروئیدی

دکسن

رانيتيدين  50 ميلي گرمي - 2ميلي ليتري

مهارکننده گیرنده H2

رانی جکتین

كلسيم گلوكونات 10%  - 10 ميلي ليتري

جانشین کلسیم- كمك به تعادل الكتروليت ها

کالترکس

لیدوکائین 2% - 5 میلی لیتر

ضد التهاب استروئیدی

زایلکس

متوكاربامول 1 گرم -  10 ميلي ليتري

شل كننده عضلات اسکلتی با اثر مرکزی

ریلاکسین

متوكلوپراميد 10 ميلي گرمي -2 ميلي ليتری

ضد تهوع و استفراغ

متوپامید

 In : Saturday 10 Sep 2011


  All visited : 184774 .   today : 58 .   last day : 121 .   Online : 3