نظام پیشنهادها

پیشنهاد خود را در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی سینادارو و با دریافت هدیه ای از طرف شرکت، از طریق فرم ذیل ارائه فرمایید.

 

اطلاعات پیشنهاد دهنده
* نام و نام خانوادگی :    
* شغل :    
* تلفن تماس :    
* ایمیل :    
* شرایط موجودیامشکل کنونی :    
* پیشنهاد :    
*کد امنیتی:   تازه سازی