مشاوره

مراجعین محترم می توانند سوالها، پیشنهادها و انتقادهای خود را به صورت خصوصی مطرح نموده و پاسخ آن را

از طریق ایمیل دریافت نمایند.

(در صورت سوال در رابطه با دارو ، لطفا" نام داروی مورد نظر قید شود)

 

اطلاعات پر کننده فرم
* نام و نام خانوادگی :    
* تلفن تماس :    
* ایمیل :    
* سوال، انتقاد :    
*کد امنیتی:   تازه سازی